Header image
line decor
  \ Teme
srpski english
line decor


Teme


  1. Politrauma i kompleksni prelomi karlice
  2. Otvoreni prelomi
  3. Posledice otvorenih i zatvorenih preloma i njihovo lečenje
  4. Prelomi femura (gornjeg okrajka, dijafize i donjeg okrajka)
  5. Prelomi potkolenice (gornjeg okrajka, dijafize i donjeg okrajka)
  6. Prelomi skocnog zgloba i stopala
  7. Prelomi gornjih ekstremiteta (Humerusa, radijusa, ulne i sake)
  8. Intraartikularni prelomi (gornjih i donjih ekstremiteta)
  9. Sportske povrede kolena i druge sportske povrede
  10. Pelomi kod dece
  11. Reanimacija i anestezija, Masivna krvarenja kod koagulopatija
  12. Spinalna trauma
  13. Neurološke i Vascularne lezije u penetrantnoj traumi
  14. Mozdana smrt u kontekstu transplantacije organa
  15. Kompjuteri i internet u akutnoj traumi
  16. Kraniocerebralna trauma
  17. Abdominalna trauma
  18. Urogenitalna trauma
  19. Klinička primena ultrazvuka u akutnoj hirurgiji
  20. Postupci kod masovonog povredjivanja
  21. Medicinske greške u traumatologiji i ortopediji
  22. Fizikalna terapija i rehabilitacija u traumatologiji
  23. Slobodne teme
webmaster © 2009-2017 STA, sva prava zadržana