Header image
line decor
  \ Teme
srpski english
line decor


Teme


 1. Politrauma i kompleksni prelomi karlice
 2. Otvoreni prelomi
 3. Posledice otvorenih i zatvorenih preloma i njihovo lečenje
 4. Prelomi femura (gornjeg okrajka, dijafize i donjeg okrajka)
 5. Prelomi potkolenice (gornjeg okrajka, dijafize i donjeg okrajka)
 6. Prelomi skocnog zgloba i stopala
 7. Prelomi gornjih ekstremiteta (Humerusa, radijusa, ulne i sake)
 8. Intraartikularni prelomi (gornjih i donjih ekstremiteta)
 9. Sportske povrede kolena i druge sportske povrede
 10. Pelomi kod dece
 11. Reanimacija i anestezija, Masivna krvarenja kod koagulopatija
 12. Spinalna trauma
 13. Neurološke i Vascularne lezije u penetrantnoj traumi
 14. Mozdana smrt u kontekstu transplantacije organa
 15. Kompjuteri i internet u akutnoj traumi
 16. Kraniocerebralna trauma
 17. Abdominalna trauma
 18. Urogenitalna trauma
 19. Klinička primena ultrazvuka u akutnoj hirurgiji
 20. Postupci kod masovonog povredjivanja
 21. Medicinske greške u traumatologiji i ortopediji
 22. Fizikalna terapija i rehabilitacija u traumatologiji
 23. Slobodne teme
webmaster © 2009-2017 STA, sva prava zadržana