Header image
line decor
  \ Program
srpski english
line decor

Program

Ovde možete preuzeti kompletan sadržaj programa Description: M:\mitkovic\SOTA 2012\images\acrobat-icon.gif PROGRAM

Sreda
27.09.2017.
Sala A, B

Četvrtak
28.09.2017.
Sala A, B, C, D

Petak 
29.09.2017.
Sala A, B, C, D

Subota
30.09.2017.
Sala A, B, C, D

08:30-10:30

Sesija

Sesija

Sesije i kursevi

10:30-11

Kafe pauza

Kafe pauza

Kafe pauza

11:00-12:30

Sesija

Sesija

Sesije i kursevi

12:30-13:30

Sesija

Sesija

Sesije i kursevi

13:30-15:00

Ručak 

Ručak

Izlet
13.30-17.00 h

 

15:00-17

Sesije i kursevi

Sesije i kursevi

 

 

17:00-17.15

Kafe pauza

Kafe pauza

 

 

17.30-19:30

Sesije i kursevi

Sesije i kursevi

Sesija i kurs 

19.10-19:30

Registracija
12:00-19:00

  Registracija
08:00-19:00


 

19.30

CEREMONIJA
OTVARANJA

Svečana
večera 20h

za pregled programa potreban vam je Description: M:\mitkovic\SOTA 2012\images\getacro.gif
webmaster © 2009-2017 STA, sva prava zadržana