Header image
line decor
  \ Odbori
srpski english
line decor
Odbori Kongresa

Organizator Kongresa:
Srpska traumatološka asocijacija - STA i
Ogranak SANU u Nišu

Počasni odbor:
Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a
Akademik Jovan Hadži-Djokić
Akademik Ninoslav Radovanović
Akademik Ninoslav Stojadinović, Predsednik ogranka SANU u Nišu
Akademik Vojislav Leković
Akademik Djordje Radak,
Prof. dr Zoran Krivokapić, dopisni član SANU
Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije Medicinskih nauka SLD-a 
Prof. dr Radojka Kocijančić, Sekretar Medicinske akademije SLD-a

Predsednik STA:
Prof dr. Milorad Mitković,
dopisni član SANU potpredsednik Ogranka SANU u Nišu
Sekretari STA:
Prof. Dr. Ivan Micić
Doc. Dr. Saša Milenković
Predsedništvo STA:
Milorad Mitković
Marko Bumbasirević
Ivan Micić
Saša Milenković
Nenad Djoković
Željko Vidović
Miroslav Milankov
Srdjan Stamenković 
Goran Kuljanin
Ivica Lalić           
Djordje Gajdobranski
Zoran Pavlov
Nebojsa Jovanović
Vladimir Adžic
Dragoljub Živanović
Momčilo Todorović
Organizacioni odbor kongresa:
Milorad Mitković
Saša Milenković 
Ivan Micić 
Miloš Stanojlović 
Predrag Pavlović 
Predrag Stojiljković 
Saša Stojanović
Branko Ristić 
Dragiša Kostić 
Saša Karalejić 
Nina Djordjević
Igor Kostić
Vladimir Jovanović 
Nenad Đoković
Naučni odbor kongresa:
Milorad Mitković
Marko Bumbasirević 
Zoran Baščarević
Miroslav Milankov 
Marko Kadija
Branko Ristić
Zdeslav Milinković
Milica Lazović
Zoran Popović 
Aleksandar Lešić
Đorđe Gajdobranski
Saša Milenković
Ivan Micić
Adresa sekretarijata Kongresa:
Ogranak SANU u Nišu (Zgrada Univerziteta u Nišu)
Univerzitetski trg br. 2 (IV sprat)
e-mail: sta2017kongres@gmail.com
Tehnički sekretarijat kongresa:
MONDORAMA D.O.O. NIŠ
Obrenovićeva 25/1, 18000 Niš
PIB 101532109, matični broj 07929552
Žiro račun 160-192671-86 Banca Intesa
Licenca: OTP 290/2010
Tel: +381 18 259 500, 259 501, Fax +381 18 293 305
e-mail: office@mondorama.rs www.mondorama.rs
webmaster © 2009-2017 STA, sva prava zadržana