Header image
line decor
  \ Kontakt
srpski english
line decor

Kontakt

Adresa sekretarijata Kongresa:

Ogranak SANU u Nišu (Zgrada Univerziteta u Nišu)
Univerzitetski trg br. 2 (IV sprat)
e-mail: sta2017kongres@gmail.com

Tehnički sekretarijat kongresa:
MONDORAMA D.O.O. NIŠ
Obrenovićeva 25/1, 18000 Niš
PIB 101532109, matični broj 07929552
Žiro račun 160-192671-86 Banca Intesa
Licenca: OTP 290/2010
Tel: +381 18 259 500, 259 501, Fax +381 18 293 305
e-mail: office@mondorama.rs www.mondorama.rs

webmaster © 2009-2017 STA, sva prava zadržana