Header image
line decor
  \ Poziv
srpski english
line decor

OBAVEŠTENJE:

ovde možete preuzeti PROGRAM

ovde možete preuzeti formu za slanje abstrakta ABSTRAKT

Arhiva prethodnih kongresa


Poziv za Kongres

Drage kolegenice i kolege,

Peti Kongres Srpske traumatološke asocijacije (STA2017) biće održan od 27-30. septembra 2017. godine u Nišu.

Da bi što veći broj naših kolega, mogao da bude što bolje informisan o  najnovijim stavovima u lečenju povredjenih i obolelih, neophodna je stalna inovacija znanja. Očekuje se da će manji broj kolega, radi usavršavanja, moći da putuje van zemlje. Uzimajući te okolnosti u obzir a zbog velikog interesovanja mnogih kolega, doneta je odluka da se sa skromnijim sredstvima Kongres održi i to na način koji bi bio što korisniji lekarima i ostalim zdravstvenim radnicima i saradnicima. Skup bi se sastojao od prepodnevnih plenarnih sesija a po podne bi bili simpozijumi i vežbe na modelima (kursevi) i radionice. Kurseve bi mogli da prijave subjekti koji mogu da obezbede besplatnu edukaciju (predavanje eminentnih stručnjaka i sredstva za uvežbavanje hirurških intervencija na modelima). Kotizacija za Kongres pokriva učešće na svim kursevima i simpozijuma koji se u toku Kongresa organizuju. Kongres a i neki kursevi su već akreditovani pa će to obezbediti bodove neophodne za održavanje licenci.
Ovaj Kongres je odlična prilika da obnovite, prikažete ili proširite vaše horizonte znanja. Imaćete priliku da se sretnete i lično komunicirate sa ekspertima iz inostranstva i naše zemlje. Razvoj ortopedske i ostale traumatologije se odvija veoma brzo i to je glavni razlog što ulažemo napore da u Srbiji svake godine bude po jedan veliki skup sa medjunarodnim učešćem (naizmenično STA i SOTA). Iz istih razloga se svake godine organizuju i ostali veliki skupovi poput EFORT, ESTES, AAOS i td.

Nadamo se da će ovo biti Kongres na kome će neki mladi lekari započeti svoju profesionalnu karijeru i na kome će se, u medjusobnim komunikacijama roditi neka nova ideja korisna za traumatologiju i unapredjenje lečenja povredjenih i obolelih.

Održavanje ovog Kongresa ima veliki značaj i za srodne discipline kao što su Opšta hirurgija, Neurohirurgija, Urologija, Dečja hirurgija, Plastična, Grudna, Vaskularna, Abdominalna hirurgija, tehničke nauke koje su uključene u multidisciplinarna istraživanja itd. Učešće u radu Kongresa i fizijatara, radiologa, specijalista urgentne medicine kao i specijalista iz ostalih medicinskih disciplina koje pomažu pri lečenju disfunkcija raznih organa prouzrokovanih traumom i urgentnim stanjima (kardiolozi, neurolozi, endokrinolozi itd.) je takodje poželjno i veoma korisno. 

Ovim Vas pozivam na Peti Kongres Srpske Traumatološke Asocijacije i nezaboravno druženje.

STA 2020

Drage kolege,
Sajt u vezi kongresa
STA 2020 je na adresi:
http://sta2020.mondorama-kongresi.rs/  
Imajte na umu da je prijava radova do 04.02.2020 godine. Mnogo pozdrava, Organizacioni odbor

 

 

Predsednik Kongresa,
Milorad Mitković

(dopisni član SANU)

webmaster © 2009-2017 STA, sva prava zadržana