Header image
line decor
  \ Abstrakti
srpski english
line decor

OBAVEŠTENJE:

ovde možete preuzeti PROGRAM

ovde možete preuzeti formu za slanje abstrakta ABSTRAKT

 

Abstrakti

UPUTSTVO AUTORIMA

Abstrakt treba da sadrži:
Naslov je krupnim slovima a u drugom redu treba staviti imena autora pri čemu ime autora koji prikazuje rad treba da bude podvučeno, u trećem redu institucija(e) i mesto a potom jedan red razmaka pa onda tekst abstrakta. Ispod teksta abstrakta bez razmaka treba navesti do  5 ključnih reči.

Pri pisanju abstrakta treba koristiti:
Font Times New Roman sa veličinom slova 12.
Tekst apstrakta (znači bez naslova, imena autora i institucije) NE SME IMATI VIŠE OD  250 REČI.

Poželjno je da tekst abstrakta sadrži sledeće delove: 
Uvod, Materijal i Metod, Rezultati, Diskusija i Zaključak. Ukoliko su autori iz različitih institucija onda iza svakog autora staviti broj koji će biti ispred odgovarajuće institucije u redu (redovima) za institucije.

Šema rezimea:

NASLOV (krupnim slovima)
Autori, koautori, (ime autora koji izlaže rad treba da je podvučeno
Institucija, Mesto
Tekst abstrakta (najviše 250 reči)


Trajanje predavanja po pozivu: 15 minuta

Usmene prezentacije ostalih radova:
7 minuta a diskusija posle toga 2 min.

Usmene prezentacije:
U sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u MS Power Point-u i doneti na USB memoriji ili CD-u. Uz prezentaciju priložiti i fontove koji su korišćseni (ukoliko to nije font Times New Roman). Predavači su obavezni da tehničaru predaju prezentacije (CD ili USB) dva ili više sati ranije a najkasnije u pauzi pre početka sesije na kojoj izlažu. Na osnovu ocena predsedavajućih sa svih sesija biće izabrana najbolja oralna prezentacija.

Poster prezentacija:
Format panoa na kome se postavlja poster je: 100cm visina i 80cm širina. 
Posteri se postavljaju počev od 27.09. 2017. godine u periodu od 13,00 do 19,00 časova. Panoi za postere biće obeleženi brojevima. Molimo autore da se pridržavaju navedene numeracije njihovih postera iz definitivnog Programa. Posteri se uklanjaju 29.09.2017.g. po podne a najkasnije po završetku Kongresa. Sekretarijat Kongresa ne snosi odgovornost za postere koji nisu sklonjeni. 

Posebna komisija će obići sve postere i izabrati najbolji. Vreme prolaska komisije će biti petak 29.9.2017.g. u 10.30h.

Najbolja usmena prezentacija i najbolji poster će biti nagrađeni.

JEDAN AUTOR može poslati najviše DVA ABSTRAKTA u svojstvu autora, dok broj pojavljivanja u svojstvu koautora nije ograničen. 

Za pisanje apstrakata koristite priloženi formular - preuzmite formular prijave abstrakta Description: http://www.sta2013.org/images/WordIcon.gif
Sve abstrakte poslati isključivo elektronskom poštom na sta2017kongres@gmail.com

webmaster © 2009-2017 STA, sva prava zadržana